Śledź nas na:Program naprawy Rzeczpospolitej w Przedwiośniu

Notatka na temat: Program naprawy Rzeczpospolitej w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego.

Program Lulka:

 • potępienie szlachty i burżuazji,

 • potępienie militaryzmu (armii)

brak patriotyzmu („(...) pałał uwielbieniem dla poczynań reformatorskich „sąsiedniego mocarstwa””)

 • reforma jako zbrodnia („każde niepowodzenie, pośliźnięcie, klęska czy żywiołowe nieszczęście państwa i rządu polskiego, jako całości, jako jestestwa politycznego i społecznego, budziło w piersi Lulka, w jego sercu radosny śmiech”). „Nie mniej straszliwie, niż na polu militarnym przedstawiała się w opinii Lulka nieszczęsna Polska w dziele swej oświaty, sądownictwa, a nad wszystkiego w systemie więzień i stosowanych tam udręczeń”.

 • Jedyne granice jaki powinny istnieć w Europie to granice klasowe, a nie państwowe

 • popieranie wojsk bolszewickich w wojnie polsko – rosyjskiej

 • bezcelowa niepodległość

  „Walki narodowościowe nie prowadzą do żadnego celu, lecz przeciwnie, wytwarzają coraz większą przepaść między narodami, coraz większe gnębienie jednych narodów przez drugie – i to słabych przez potężne – że jedyną granicą, którą człowiek rozumny może uznawać, jest granica w poprzek całego świata ...”

Lulek – jest studentem prawa, chorowity, słaby, wyznaje hasła komunistyczne.

 • reformy traktował jako zbrodnię

 • chciał wcielić w życie rewolucję, chciał rozlewu krwi

 • uważał, że siła jest metodą, jedyną drogą aby wprowadzić komunizm.

 • nie jest patriotą

program Lulka:

 • rewolucja jest konieczna

 • reforma jest zbrodnią

 • granice klasowe, a nie państwowe

 • patriotyzm jest

 • potępienie państwa silnego, scentralizowanego

 • potępienie militaryzmu

 • chciał aby Polska była pod zaborami

Lulek – jest fanatykiem, jest rewolucjonistą, papierowy, ideowy, zaślepiony, oby te poglądy nie zostały wcielone w rzeczywistość.

Cezary widział, że Lulek jest rewolucjonistą ideowym. Lulek został przedstawiony negatywnie. Żeromski posługuje się ironią. On jest przejaskrawionym komunistą. Tacy ludzie są niebezpieczni. Od początku jest ośmieszany. Jego program jest ośmieszany, przekreślony. Nie ma mowy o takim społ. Bez klas i zniesieniu granic, aby rewolucja zawładnęła całym światem i aby wszyscy byli szczęśliwi, klasa robotnicza zdegenerowana, chora nie jest w stanie, aby obchodzić państwo. Ona sama powinna się odrodzić. Jest człow. młodym, jest studentem.Zobacz także